Energigödsel- och Jordprodukter

Vi tar all din hästgödsel och förädlar den till Energigödsel.
Kontakta oss

Våra produkter.

Vi har öppet vardagar kl 0800-1500 samt torsdagar kl 1730-1930. Ibland har vi extraöppet på helger, dessa öppettider annonserar vi på Instagram och Facebook. Vi har alltid Energigödsel och planteringsjord redo. För närvarande kan vi tyvärr inte leverera i storsäck men vi kan komma med en container med den mängd du önskar köpa. Kontakta oss via formuläret här på vår hemsida eller via mail till shop@godselforadling.se.

Energigödsel

Energigödsel är grunden i våra produkter och är förädlad hästgödsel.

Används som gödning och jordförbättring av befintliga rabatter och land. Energigödseln luckrar och ökar markens mullhalt vilket gynnar maskar och vattenhållandeförmågan. Vid gödsling av befintliga rabatter samt buskar har energigödseln även en ogräshämmande effekt. Befintliga rabatter och häckar gödslas med ett 5 cm tjockt lager energigödsel uppe på jorden runt växterna. Lämna alltid lite luft närmast stammarna. Vid nyanläggning av gräsmattor fräses ett 5 cm tjockt lager Energigödsel ner i toppjorden innan sådd. Energigödseln har ett naturligt högt pH-värde och bör inte användas till rhododendron eller andra surjordsväxter. Vi rekommenderar att man aldrig sår direkt i energigödsel.

Energigödsel innehåller:

  • 100% hästgödsel, strö från stall, viss del halm, som vi på enbart naturlig väg förädlat till produkten energigödsel i vår anläggning

Planteringsjord 

Vår planteringsjord är en Energigödslad ogräsfri färdig jord för plantering av sommarblommor och förbättring av befintliga rabatter. Lägg ett 20 cm tjockt lager på rabatten som ett täcklager eller mylla ner i befintlig jord. 

Planteringsjorden innehåller:

  • Energigödsel, torv och sand 

 

TELEFON

 070 – 792 53 18

ADRESS

Gödselförädling I Mälardalen
Björnbo Gård Härkeberga

745 96 Enköping

E-POST

info@godselforadling.se