Jordprodukter

Vi tar all din skit och gör den till jord
Kontakta oss

Ett urval av våra jordprodukter.

Kompost
Används som gödning och jordförbättring av befintliga rabatter och land. Komposten luckrar och ökar markens mullhalt vilket gynnar maskar och vattenhållandeförmågan. Vid gödsling av befintliga rabatter samt buskar har komposten även en ogräshämmande effekt. Befintliga rabatter och häckar gödslas med ett 5 cm tjockt lager kompost uppe på jorden runt växterna. Lämna alltid lite luft närmast stammarna. Vid nyanläggning av gräsmattor fräses ett 5 cm tjockt lager kompost ner i toppjorden innan sådd. Komposten har ett naturligt högt pH-värde och bör inte användas till rhododendron eller andra surjordsväxter. Vi rekommenderar att man aldrig sår direkt i kompost.

Planteringsjord
Vår planteringsjord är en naturgödslad ogräsfri färdig jord för plantering av sommarblommor och förbättring av befintliga rabatter. Lägg ett 20 cm tjockt lager på rabatten som ett täcklager eller mylla ner i befintlig jord. Innehåller torv, sand och kompost från hästgödsel.

Toppdressing
Användning för toppdressingen är främst förbättring av gamla gräsmattor samt för luckring av jorden innan nysådd av gräsmatta. Lägg 2- 3 cm på befintliga gräsmattor innan rivning av gräsmattan. Vid nyetablering av gräsmatta kan man fräsa ner ett 10 cm tjockt lager innan sådd. Toppdressingen innehåller 40% kompost och 60% sand.

Anläggningsjord
En rot- och ogräsfri jord som är lämplig till alla typer av grovanläggningar och grovplanterning. Detta är en färdig jord som inte behöver någon tillsättning av näring då den inte kommer att vara den del av jorden som rötterna tar näring från.

TELEFON

Erika: 070 – 79 25 318
Pär: 070 – 29 58 169

ADRESS

Gödselförädling i Mälardalen
Björnbo Gård, Härkeberga, 745 96 Enköping

E-POST

info@godselforadling.se