Containersystem

Vi erbjuder två typer av containrar beroende på stallet och kundens behov. Vi skriver avtal med hästägaren/stallägaren om ett godkänt omhändertagande av gödsel.

Vi erbjuder även tömning av befintlig platta, men kräver lastmaskin för lastning. Vi tar max 75 m3 per lastningstillfälle.

Våra containrar

Lastväxlarflak

Lastväxlarflaken är på 22-25 m3.
De är 6 m långa, 2,5 m breda och 1,5 – 1,8 m höga beroende på sort

Hyra 875 kr/månad
Tömningsavgift  1688 kr/tillfälle frakt tillkommer

Liftdumpercontainer

Liftdumperscontainrarna är på 8-10 m3.
De är 3,8 långa, 1,9 breda och 1,1- 1,2 m höga

Hyra 338 kr/månad

Tömningsavgift  813 kr/tillfälle frakt tillkommer

Vid tömning/byte ringer kunden och byte sker inom 5 arbetsdagar.